FÖRPACKNINGENS  ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ
EN GUIDE TILL BÄTTRE FÖRPACKNINGAR