Förvaltning brf – en kortfattad förklaring

Med förvaltning brf menas de arbetsuppgifter som görs eller behöver göras för att en bostadsrättsförening ska fungera väl. En bostadsrättsförening kräver inte bara en god ekonomi utan även välskötta ute- och inomhusmiljöer såsom städade trapphus och snygga gårdar. Allt detta görs för att bevara fastighetens värde och för att få människor att trivas. De flesta […]