Förvaltning brf – en kortfattad förklaring

Med förvaltning brf menas de arbetsuppgifter som görs eller behöver göras för att en bostadsrättsförening ska fungera väl.

En bostadsrättsförening kräver inte bara en god ekonomi utan även välskötta ute- och inomhusmiljöer såsom städade trapphus och snygga gårdar.

Allt detta görs för att bevara fastighetens värde och för att få människor att trivas. De flesta bostadsrättsföreningarna hyr in förvaltningstjänster i olika utsträckning. Priset på dessa varierar kraftigt beroende på område, fastighetsstorlek samt vad som ingår i själva förvaltningen. I princip alla städer i Sverige, stora som små kan erbjuda olika typer av fastighetsförvaltare med gedigna erfarenheter och kompetensområden. Oavsett vilken kommun du bor i eller hur stor fastigheten är kommer du med stor sannolikhet att kunna hitta en rätt förvaltare. En förvaltning har en flertal olika delar som beskrivs lite längre ner.

Olika beståndsdelar

Förvaltning brf omfattar olika saker. Det finns teknisk och ekonomisk förvaltning samt något som kallas för fastighetsservice.

En teknisk förvaltning brf handlar om att behålla eller öka fastighetsvärdet genom att t.ex. sänka energianvändningen och miljöpåverkan. Några bra exempel på en teknisk förvaltning är energibesiktning och optimering, installationsservice, myndighetsbesiktningar, boendekontakter, lekplatsbesiktning, statuskontroll av lägenheter och ventilationskontroll.

Den ekonomiska förvaltningen brf omfattar som begreppet självt antyder all ekonomisk verksamhet inom bostadsrättsföreningen såsom bokföring, bokslut, ekonomisk uppföljning, föreningsservice, lånehantering samt hyres- och avgiftsavisering.

Alla bostadsrättsföreningar behöver olika lösningar för sin ekonomi. Dessa beror på ifall föreningen är liten eller stor samt på antalet hyresgäster och lägenheter.

Fastighetsservice – en del av förvaltning brf

Fastighetsservice är en avgörande del av förvaltning brf. Servicen innebär att löpande ta hand om fastigheten, reparera skador i tid och se till att egendomen behåller sitt värde och utseende. Huvudsakligen betyder en god fastighetsservice att skapa en trevlig boendemiljö, en långsiktigt trivsam fastighet.

I den formen av förvaltning brf ingår bland annat fastighetsskötsel, lokalvård, snöröjning, enklare byggarbeten, jour och trädgårdsutveckling.

En komplett förvaltning för bostadsrättsföreningar kräver olika kunskaper och erfarenheter därför är det extra viktigt att välja en professionell och kunnig partner om man är ute efter att hyra en förvaltningstjänst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *