Vikten av hållbar utveckling

Sommaren 2018 var en av de varmaste i mannaminne. För oss här i Norden kan det tyckas härligt med något som närmast kan jämföras med att vara på Franska rivieran men på andra håll är konsekvenserna betydligt mer destruktiva. Torka, översvämningar, svält och evakuering av stora områden för att nämna ett fåtal.

För att stävja denna process är det centralt att ständigt ha hållbar utveckling i åtanke. Vad det än gäller bör vi redan från unga år skolas i att tänka ekologiskt och långsiktigt. Var och en av oss bör fråga oss själva inför varje val vi gör: ”Är detta skadligt för miljön?” och ”Leder detta på sikt till att klimatet påverkas negativt eller positivt?” Om ett sådant tänkande kunde bli standard så finns det ännu hopp.

Världen och samhället skulle förändras från botten och upp om detta kunde bli verklighet. Vi kanske skulle vägra köpa elektricitet från icke förnybara källor. Vi kanske skulle välja bort att köpa helt nyproducerade saker och istället satsa på återvunna sådana. Ett exempel som sällan diskuteras är kontorsmöbler. Tänk hur många företag och organisationer det är i Sverige och världen i stort som köper nya möbler under ett år. Skulle det inte avsevärt bidra till en hållbar utveckling om merparten av dessa istället köpte sådana gjorda från återvunna material eller möbler gjorda för att inte ha ett ”carbon footprint”? Ett annat exempel är förpackningar. Tänk på alla mjölkpaket och äggkartonger som går åt i världen eller varför inte alla kläder.

Ovanstående är bara ett par bland många, många exempel. Tyvärr är konsekvenserna av att vi inte satsat på hållbar utveckling redan mycket påtagliga. Än finns det dock hopp. Om vi kan dra ner på våra utsläpp på alla fronter finns det en chans att vi kan, om inte vända processen helt, åtminstone förmildra och sakta ner den avsevärt. Det finns även de som anser att det går att avstyra den helt. Tiden får utvisa. Men kom ihåg – fortsätt tänka hållbart.